Корисна інформація

Метрична та Імперська системи одиниць – конвертація


Метрична система виникла у Франції в 1799 році, хоча десятковими одиницями і раніше користувалися в багатьох інших країнах і культурах. З тих пір було переглянуто багато різних систем вимірювань і визначень одиниць виміру; Зараз офіційна система вимірювань в більшості країн – це сучасна форма метричної системи, яка відома під назвою “Міжнародна система одиниць”. В даний час метрична система офіційно прийнята в усіх державах світу, крім США, Ліберії та Бірми.

Length

1 kilometer 0.62137 mile
1 meter 3.2808 foot
1 centimeter 0.3937 inche
1 mile 1.6093 kilometer
1 foot 0.3048 meter
1 inch 2.54 centimeters

Weight

1 kilogram 2.2046 lbs
1 gram 0.0353 ounce
1 short ton 907.1847 kilogram
1 pound 0.4536 kilogram
1 ounce 28.3495 grams

Volume

1 hectoliter 100 liters
1 liter 100 centileter
1 gallon (U.S.) 3.7853 liters
1 cubic inch 16.3871 cubic cm
0.1 cubic meter 26.4172 gallons
1 cubic decimeter 1.0567 quarts

Area

1 square kilometer 1 million sq.meters 0.3861 sq.miles
1 hectare 10.000 sq. meters 2.471 acres
1 square meter 10.7639 sq.feet 1550.003 sq.inches
1 square mile 640 acres 258.9988 hectares
1 square foot 144 square inches 258.9988 hectares

Length

Symbol If you have Multiply by To get Symbol
mm millimeters 0.03937 inches in
cm centimeters 0.3937 inches in
m meters 3.3 feet ft
m meters 1.1 yards yd
km kilometers 0.6 miles mi
in inches 2.54 centimeters cm
ft feet 30.48 centimeters cm
yd yard 0.9 meters m
mi miles 1.6 kilometers km

Area

Symbol If you have Multiply by To get Symbol
cm2 square centimeters 0.16 square inches in2
m2 square meters 1.2 square yards yd2
km2 square kilometers 0.4 square miles mi2
ha2 hectares (10,000 m2) 2.5 acres
ft2 square feet 0.09 square meters m2
yd2 square yard 0.8 square meters m2
mi2 square miles 2.6 sq. kilomters km2

Weight

Symbol If you have Multiply by To get Symbol
* grams 0.035 ounce oz
kg kilograms 2.2046 pounds lb
t tonnes
(1,000 kq)
1.1 short tons
lb pounds 0.45 kilograms kg

Volume

Symbol If you have Multiply by To get Symbol
ml milliliters 0.03 fluid ounces fl oz
l liters 2.1 pints pt
l liters 1.06 quarts qt
l liters 0.26 gallons gal
m3 cubic meters 35.314 cubic feet ft
m3 cubic meters 1.3 cubic yards yd3
tsp teaspoons 5 millimeters ml
tbsp tablespoons 15 millimeters ml
fl oz fluid ounces 30 millimeters ml
c cups 0.24 liters l
Alphatrans © 2001 - 2024