Клас 4. Легкозаймисті речовини і матеріали

Клас 4.1. Легкозаймисті тверді речовини

До класу 4.1 належать легкозаймисті речовини та вироби, десенсибілізовані вибухові речовини, які є твердими речовинами, і самореактивні рідини або тверді речовини.

Знаки небезпеки

(№ 4.1) Символ (полум’я): чорний;
фон: білий з сімома вертикальними червоними смугами; цифра “4” у нижньому куті

Можливі додаткові небезпеки

Токсичні гази
Корозійні речовини
Окислюють речовини

Легкозаймистими твердими речовинами є тверді речовини, здатні легко загорятися, і тверді речовини, здатні викликати загоряння у разі тертя.

Твердими речовинами, здатними легко загорятися, є порошкоподібні, гранульовані або пастоподібні речовини, які вважаються небезпечними, якщо вони можуть легко загорятися у разі короткочасного контакту з джерелом запалювання, таким, як палаючий сірник, і якщо полум’я поширюється швидко. Небезпека може виходити не тільки від полум’я, а й від токсичних продуктів горіння. Особливо небезпечні в цьому відношенні порошки металів, так як погасити полум’я в цьому випадку важко через те, що звичайні вогнегасні речовини, такі, як діоксид вуглецю або вода, можуть погіршити небезпека.

Тверді десенсибілізовані вибухові речовини – це речовини, які змочені водою або спиртами або розбавлені іншими речовинами для придушення їхніх вибухових властивостей.

Самореактивними речовинами є термічно нестійкі речовини, здатні піддаватися бурхливому екзотермічного розкладання навіть без участі кисню (повітря). Деякі самореактивні речовини можуть перевозитися тільки в умовах регулювання температури. Для забезпечення безпеки під час перевезення самореактивні речовини в багатьох випадках десенсибілізуються шляхом використання розчинника.


Клас 4.2. Речовини, здатні до самозаймання

До класу 4.2 належать:

  • Пірофорні речовини – речовини, включаючи суміші та розчини (рідкі або тверді), які навіть в малих кількостях спалахують при контакті з повітрям протягом п’яти хвилин. Ці речовини класу 4.2 найбільш схильні до самозаймання;
  • Самонагріваються речовини і вироби – речовини і вироби, включаючи суміші та розчини, які при контакті з повітрям без підведення енергії ззовні здатні до самонагрівання. Ці речовини спалахують тільки в великих кількостях (кілограми) і лише через тривалі періоди часу (години або дні). Причиною самонагрівання цих речовин, що призводить до самозаймання, є реакція речовини з киснем (що містяться в повітрі), при якій виділяється тепло не відводиться досить швидко в навколишнє середовище

Самозаймання відбувається тоді, коли швидкість утворення тепла перевищує швидкість тепловіддачі і досягається температура самозаймання. Речовин і виробів, віднесеним до різних позицій, призначається група упаковки I, II або III на підставі результатів випробовування відповідно до Керівництва з випробувань і критеріїв, частина III, розділ 33.3.

Клас 4.3. Речовини, що виділяють легкозаймисті гази при зіткненні з водою

До класу 4.3 віднесені речовини, які при реагуванні з водою виділяють легкозаймисті гази, здатні утворювати з повітрям вибухові суміші, а також вироби, що містять такі речовини.

Деякі речовини при зіткненні з водою можуть виділяти легкозаймисті гази, здатні утворювати вибухові суміші з повітрям. Такі суміші легко займаються від будь-яких звичайних джерел запалювання, наприклад відкритого вогню, іскор слюсарних інструментів або незахищених електричних ламп. Утворені в результаті цього вибухова хвиля і полум’я можуть створити небезпеку для людей і навколишнього середовища.

Речовин і виробів, віднесеним до різних позицій, призначається група упаковки I, II або III на підставі результатів випробовування відповідно до Керівництва з випробувань і критеріїв, частина III, розділ 33.4.

Alphatrans © 2001 - 2024