Клас 5. Окислюючі речовини і органічні пероксиди

Клас 5.1. Окислюючі речовини.

До класу 5.1 віднесені речовини, які, самі по собі не обов’язково будучи горючими, можуть, звичайно шляхом виділення кисню, викликати або підтримувати горіння інших матеріалів, а також вироби, що містять такі речовини.

Знаки небезпеки

Окислюючі речовини
(№ 5.1) Символ (полум’я над колом): чорний; фон: жовтий; цифри “5.1 в нижньому куті

Можливі додаткові небезпеки

Корозійні речовини
Окислюючі речовини
Легкозаймисті тверді речовини, самореактивні речовини і десенсибілізовані вибухові речовини
Речовини, що виділяють легкозаймисті гази при зіткненні з водою
Речовини, здатні до самозаймання

Речовини і вироби, що віднесені до класу 5.1, перераховані в переліку небезпечних вантажів. Віднесення речовин і виробів, не зазначених за найменуванням, до відповідної позиції може здійснюватися на основі передбачених випробувань, методів і критеріїв і в Керівництві з випробовувань і критеріїв, частина III, розділ 34.4. У разі невідповідності результатів випробувань практичному досвіду при прийнятті рішення в першу чергу враховується практичний досвід.

Окислюючим твердим речовинам, віднесеним до різних позицій, призначається група упаковки I, II або III на підставі результатів випробовування відповідно до Керівництва з випробувань і критеріїв, частина III, розділ 34.4.1.

Окислюючим рідким речовинам, віднесеним до різних позицій у таблиці A глави 3.2, призначається група упаковки I, II або III на підставі результатів випробовування відповідно до Керівництва з випробувань і критеріїв, частина III, розділ 34.4.2.

При віднесення окислюючих рідких речовин, не зазначених за найменуванням в таблиці A глави 3.2, до однієї з позицій, перелічених у підрозділі 2.2.51.3, на підставі методів випробовування відповідно до Керівництва з випробувань і критеріїв, частина III, підрозділ 34.4.2

Клас 5.2. Органічні пероксиди.

До класу 5.2 віднесені органічні пероксиди і склади органічних пероксидів.

Знаки небезпеки

Органічні пероксиди
(№ 5.2) Символ (полум’я над колом): чорний; фон: жовтий; цифри “5.2” у нижньому куті

Можливі додаткові небезпеки

Корозійні речовини
Вибухові речовини і вироби

Органічні пероксиди – це органічні речовини, які містять двовалентну структуру -О-О- та можуть розглядатися як похідні продуктів пероксиду водню, в якому один або обидва атоми водню заміщені органічними радикалами.

Органічні пероксиди схильні до екзотермічного розкладання при нормальній або підвищеній температурі. Розкладання може початися під впливом тепла, контакту з домішками (наприклад, кислотами, сполуками важких металів, амінами), тертя або удару. Швидкість розкладання зростає зі збільшенням температури і залежить від складу органічного пероксиду. Розкладання може призводити до утворення шкідливих або легкозаймистих газів або парів. Певні органічні пероксиди слід перевозити при регулюванні температури. Деякі з органічних пероксидів можуть розкладатися з вибухом, особливо в замкнутому просторі. Це властивість можна змінити шляхом додавання розчинників або використання відповідної тари. Багато органічні пероксиди інтенсивно горять. Слід уникати потрапляння органічних пероксидів в очі. Деякі органічні пероксиди навіть при нетривалому контакті призводять до серйозної травми рогової оболонки очей або роз’їдають шкіру. Органічні пероксиди підрозділяються на сім типів відповідно до ступеня небезпеки, яку вони представляють.

Органічні пероксиди ранжовані від типу A – пероксиди, які не допускаються до перевезення в тарі, в якій вони випробовуються, до типу G – пероксиди, на які не поширюються положення класу 5.2.

До класу 5.1 віднесені речовини, які, самі по собі не обов’язково будучи горючими, можуть, звичайно шляхом виділення кисню, викликати або підтримувати горіння інших матеріалів, а також вироби, що містять такі речовини. Речовини і вироби, що віднесені до класу 5.1, перераховані в переліку небезпечних вантажів. Віднесення речовин і виробів, не зазначених за найменуванням, до відповідної позиції може здійснюватися на основі передбачених випробувань, методів і критеріїв і в Керівництві з випробовувань і критеріїв, частина III, розділ 34.4. У разі невідповідності результатів випробувань практичному досвіду при прийнятті рішення в першу чергу враховується практичний досвід.

Окислюючим твердим речовинам, віднесеним до різних позицій, призначається група упаковки I, II або III на підставі результатів випробовування відповідно до Керівництва з випробувань і критеріїв, частина III, розділ 34.4.1.

Окислюючим рідким речовинам, віднесеним до різних позицій у таблиці A глави 3.2, призначається група упаковки I, II або III на підставі результатів випробовування відповідно до Керівництва з випробувань і критеріїв, частина III, розділ 34.4.2.

При віднесеннi окислюючих рідких речовин, не зазначених за найменуванням в таблиці A глави 3.2, до однієї з позицій, перелічених у підрозділі 2.2.51.3, на підставі методів випробовування відповідно до Керівництва з випробувань і критеріїв, частина III, підрозділ 34.4.2

Alphatrans © 2001 - 2024