Клас 9. Інші


До класу 9 віднесені речовини і вироби, які під час перевезення становлять небезпеку, не охоплюється назвами інших класів.

Знак небезпеки

Символ (сім вертикальних смуг у верхній половині): чорний;

фон: білий; підкреслена цифра “9” у нижньому куті

Речовини і вироби класу 9

  • Речовини, дрібний пил яких при вдиханні може становити небезпеку для здоров’я
  • Речовини і прилади, які в разі пожежі можуть виділяти діоксини
  • Речовини, що виділяють легкозаймисті пари
  • Літієві батареї
  • Рятувальні засоби
  • Речовини, небезпечні для навколишнього середовища
  • Речовини при підвищеній температурі
  • Інші речовини, які становлять небезпеку під час перевезення, але не відповідають будь інших класів

Речовин і виробів класу 9 призначається одна з наступних груп упаковки залежно від ступеня небезпеки, якій вони характеризуються:

  • група упаковки II: речовини, із середнім ступенем небезпеки;
  • група упаковки III: з низьким ступенем небезпеки.

Речовини при підвищеній температурі включають речовини, що перевозяться або пред’являються для перевезення в рідкому стані при температурі не нижче 100 ° C і – якщо вони мають температуру спалаху – нижче їх температури спалаху. До них також відносяться тверді речовини, що перевозяться або пред’являються для перевезення при температурі не нижче 240 ° C. При їх перевезенні автоцистерни, спеціальні транспортні засоби та спеціально обладнані транспортні засоби для перевезення вантажів навалом / насипом повинні мати з обох бічних сторін і ззаду наступний маркувальний знак:

Контейнери-цистерни, переносні цистерни, спеціальні контейнери і спеціально обладнані контейнери для перевезення вантажів навалом / насипом повинні мати цей маркувальний знак з обох бічних сторін і з кожної торцевої сторони.

Alphatrans © 2001 - 2024