Клас 1. Вибухові речовини і вироби

(№ 1) Підкласи 1.1, 1.2 і 1.3
Символ (вибухає бомба): чорний; фон: помаранчевий; цифра “1” у нижньому куті
Підклас 1.4
Підклас 1.5
Підклас 1.6

Фон: помаранчевий; цифри: чорні; числові позначення повинні бути заввишки близько 30 мм і товщиною близько 5 мм (для знака з розмірами 100 x 100 мм); цифра “1” у нижньому куті.

** Місце для зазначення підкласу – залишити незаповненим у разі додаткової небезпеки “вибухає”


* Місце для зазначення групи сумісності – залишити незаповненим у разі додаткової небезпеки “вибухає”

Можливі додаткові небезпеки

Корозійні речовини
Токсичні речовини

Речовини класу 1 підрозділяються на 6 підкласів:

Підклас 1.1 Речовини і вироби, які характеризуються небезпекою вибуху масою (вибух масою – це такий вибух, який практично миттєво поширюється на весь вантаж).
Підклас 1.2 Речовини і вироби, які характеризуються небезпекою розкидання, але не створюють небезпеки вибуху масою.
Підклас 1.3 Речовини і вироби, які характеризуються пожежною небезпекою, а також або незначною небезпекою вибуху, або незначною небезпекою розкидання, або тим і іншим, але не характеризуються небезпекою вибуху масою: а) які при горінні виділяють значну кількість променистого тепла, або b) які, спалахуючи одне за іншим, характеризуються незначним вибуховим ефектом чи розкиданням або тим і іншим.
Підклас 1.4 Речовини і вироби, що представляють лише незначну небезпеку вибуху в разі займання або ініціювання під час перевезення. Ефекти виявляються в основному усередині упаковки, при цьому не очікується викиду осколків значних розмірів або на значну відстань. Зовнішня пожежа не повинна бути причиною миттєвого вибуху майже всього вмісту упаковки.
Підклас 1.5 Речовини дуже низької чутливості, які характеризуються небезпекою вибуху масою, але мають настільки низьку чутливість, що існує дуже мала ймовірність їх ініціювання або переходу від горіння до детонації при нормальних умовах перевезення. Відповідно до мінімальним вимогам, які ставляться до цих речовин, вони не повинні вибухати при випробуванні на вогнестійкість.
Підклас
1.6
Вироби надзвичайно низької чутливості, що не характеризуються небезпекою вибуху масою. Ці вироби містять тільки вкрай нечутливі до детонації речовини і характеризуються незначною ймовірністю випадкового ініціювання або поширення вибуху. ПРИМІТКА: Небезпека, характерна для виробів підкласу 1.6, обмежується вибухом одного виробу.

Речовини і вироби класу 1 віднесені до однієї з груп сумісності, позначених великими літерами латинського алфавіту від А до S. Звернення з вибуховими речовинами і виробами вимагає найбільшої обережності.

  • Речовини можуть реагувати на удари і поштовхи 
  •  Речовини можуть реагувати на підвищення температури 
  •  Речовини можуть реагувати на утворення іскор
Alphatrans © 2001 - 2024